دخترک شیطون و ...

بیوگرافی فردین 

 فردین درشا نزده فرودین  سا ل ١٣٠٩ دریک خا نواده ی متوسط در خیابا ن

 

 شهبا ز تهران به دنیا آمدو درشامگا ه  هجدهم فرودین سا ل  ١٣٧٩  پس از سکته با

 

یک مرگ آنی ( ایست قلبی ) از دنیا رفت  . او ورزش را ما نند بسیا ری از ایرانیا ن

 

با فوتبا ل شروع کرد و پس از کسب تجربه در ورزش ها یی مثل شنا ، وزنه

 

برداری  و ژیمنا ستیک  سرانجا م در پی یک اتفا ق به ورزش کشتی روی آورد و

 

افتخا ر  آفرین شد .  او در هجده سالگی ازدواج کرد و صا حب چها ر فرزند ، دو

 

 پسر و دو دختر شد و تا لحظه ی مرگ با عشق ومحبت با همسرش زندگی کرد و نما

 

دی از یک پدر مهربان و خانواده دوست بود .

 

فردین نیز ما نند تختی کشتی را همراه با اعتقا د عمیق به جوانمردی و پهلوان منشی

 

آغاز کرد و البته این صفت را حتی در دوران با ز ی در فیلم ها ی  فا رسی حفظ

 

کرد . او  به فقرا کمک  می کرد و دست و با ل آنها را می گرفت و از یا ری دادن به

 

 دوستا ن خودداری نمی کرد . در  همه ی فیلم ها یی که با زی می کرد فقرا و

 

 فرزندان فقرا قهرما نا ن اصلی فیلم بودند . با ید قبول کرد که فیلم ها ی فا رسی

 

اصولا ضعیف و سطحی بودند ولی این گنا ه  انسا نی ما نند فردین نیست . او سمبول

 

فیلم فا رسی شد و به این گنا ه بعد از انقلاب  از با زی گری محروم گردید . او یکی

 

دوسا ل قبل از مرگش در نا مه یی به مقا م رهبری   می گوید که همیشه اعتقا د

 

مذهبی داشته و هرگز در فیلم فا رسی فسا دی را به پا نکرده و حتی نا م دخترش را

 

آمنه گذاشته و ...او در آن نا مه می گوید که  خیلی ها که بعد از انقلا ب  به با زیگری

 

ادامه دادند پرونده یی  بهتر از او در قبل از انقلاب  نداشتند  ولی او با شهرت اش

 

 قربا نی شده .  بزرگترین آرزوی فردین  با زی در فیلم تختی و در نقش تختی بود .

 

آنگونه که از قرائن به نطر می رسد  مقا م معظم رهبری  در واکنش به نا مه ی

 

فردین توصیه یی برای بررسی درخواست ایشا ن کردند و کا ر ایشا ن نیز در وزارت

 

ارشا د تحت بررسی بود که متا سفا نه اجل مهلت نداد و شب هما ن روزی که قرار

 

 بود ایشا ن با وزیر ارشا د ملا قا ت کند برای همیشه چشم از جها ن فروبست ...و

 

 با ز هم به نظر می رسد که  اجرای بدون تنش مراسم با شکوه به خا ک سپا ری

 

 ایشا ن ، تجلیل از او در بسیا ری از نشریا ت ، دفن پیکر او در قطعه ی هنرمندان

 

بد نیست این را هم بدانید که در دهه ی  چهل شمسی  فردین با  بازی  در چند فیلم

 

چنا ن مشهور شد که نا مش ورد زبا ن ها گردید طوری که حتی فروغ فرخ زاد

 

 شا عر بزرگ ایران نیز درشعر ی از او یا د کرده است  .

 

آخرین سا ل ها ی زندگی فردین درغم و اندوه دور ما ندن از حرفه ی محبوبش -

 

با زیگری - سپری شد .

 

مدتی قا لی فروشی کرد و پس از آن مغا زه ی قنا دی با ز کرد . برخی از مشتری ها

 

وقتی بدون اطلاع برای خرید شیرینی به فروشگا ه او مراجعه می کردند ازمشاهده ی

 

  فروشنده که شبا هت زیا دی با هنرپیشه ی معروف داشت متحیرمی شدند و وقتی هم

 

 که متوجه ی واقعیت می شدند چنا ن ابراز احسا سا ت می کردند که کمی مشکل به

 

 وجود می آوردند و فردین مجبور می شد کمتر در فروشگا هش حا ضر شود .

 

تشیع  با شکوه و پرجمعیت جنا زه ی او با ر دیگر ثا بت کرد که آن همه تبلیغ منفی

 

 علیه فردین نتوانست مهر او را از قلب ها بیرون کند .

 

 

فردین - سلطان قلبها

یکی از هنرمندانی که با وجود اینکه مدتها از تولید آخرین فیلمش می گذرد همچنان در

 

 دل مردم جای دارد شادروان محمد علی فردین  است. کسی که شهرتش ازسینما آغاز

 

نشد بلکه مدال نقره المپیک(کشتی) نخستین بار او را بر سکوی شهرت برد.

فردین در سال 38 نخستین فیلم خود را با عنوان دوقلوها (چشمه آب حیات) بازی
 
 کرد.او در فیلمهای گنج قارون و سلطان قلبها شهرت و محبوبیت بسیاری بدست
 
 آورد.قدرت فردین در بازیگری قابل توصیف نیست.نقش او در فیلمهاش همیشه
 
ارتباط مستقیم با مردم دارد.او در فیلمهایش نامهای عامیانه دارد و خانه وغذایش
 
 بسیار ساده است وغالبا فقیر است.درونمایه طنز در شخصیت او، او را هر چه بیشتر
 
 در میان مردم محبوب کرد

 

او در فیلمهای زیادی با ظهوری همبازی بود.فردین علاوه بر بازیگری در زمینه

 

 کارگردانی(عشق وانتقام،گرگهای گرسنه،سلطان قلبها،قرار بزرگ و...)،نویسندگی

 

عشق وانتقام،سلطان قلبها و...) ،مشاور فیلمنامه وتدوینگر نیز فعالیت نمود.فردین

 

در سال 1361 آخرین فیلمش با عنوان برزخی ها را بازی کرد وازآن به بعد اجازه

 

 بازیگری را از او گرفتند، با این وجود او حاضر به ترک کشور نشد.فردین در دوره

 

اوج موجب به وجود آمدن یک سبک به نام سبک فردینی شد که طرفداران بسیاری

 داشت

  

 

سرانجام فردین در فروردین ماه سال 1379 چشم از جهان فروبست و در میان سیل
 
 هنرمندان وهنردوستان وبا یک تشییع جنازه بی سابقه در قطعه هنرمندان بهشت
 
 زهرای تهران به خاک سپرده شد.اما بی شک فردین در دل ملت ایران تا سالها زنده
 
 خواهد ماند.روحش شاد ویادش گرامی باد  
 

تیتر روزنامه ها پس مرگ فردین از زبان بازیگران سینما ایران:

جمشید مشایخی:دیگر کسی به محبوبیت او نمی رسد0

مجید مظفری:نمی توانیم نام فردین را از سینما ایران جدا کنیم0

عزت الله انتظامی:فردین محبوب تر از همیشه0

ایرج راد:فردین یک پدیده بود0

 

فیلم شناسی(براساس سال تولید):

(1)چشمه آب حیات:فردین-ایرج قادری-هوشنگ سارنگ(1338)

(2)فردا روشن است:فردین-دلکش-ملکه رنجبر-ویدا قهرمانی(1339)

(3)فریاد نیمه شب:فردین-ویدا قهرمانی-رئوفی-سپهرنیا-آرمان(1340)

(4)بیوه های خندان:فردین-ظهوری-هوشنگ سارنگ-تهمینه(1340)

(5)دختری فریاد می کشد:فردین-همایون-سپهرنیا-(1340)

(6)طلای سفید:فردین-پوران-همایون-رقیه چهره آزاد(1341)

(7)گرگ های گرسنه:فردین-پوران-همایون-جلال-(1341)

(8)زمین تلخ:فردین-بیک ایمانوردی-رئوفی-(1342)

(9)ساحل انتظار:فردین-فروزان-تهمینه-ظهوری(1342)

(10)زنها فرشته اند:فردین-دلیله نمازی-میری(1342)

(11)آقای قرن بیستم:فردین-پوران-داریوش اسد زاده(1342)

(12)مسیر رودخانه:فردین-فریده ناصری(1343)

(13)انسانها:فردین-فروزان-آرمان(1343)

(14)ترانه های روستایی:فردین-شهین- ظهوری-جلال-سپهرنیا-نادره-ایران قادری(1343)

(15)جهنم زیر پای من:فردین-سهیلا-سپهرنیا-(1343)

(16)دهکده طلایی:فردین-ظهوری-(1343)

(17)قهرمان قهرمانان:فردین-آذر شیوا-ظهوری-آرمان-(1344)

(18)ببرکوهستان:فردین-ویکتوریا(1344)

(19)عشقر وانتقام:ویدا قهرمانی-فردین(1344)

(20)خوشگل خوشگلا:فردین-ظهوری-همایون-نادره(1344)

(21)گنج قارون:فردین-فروزان-آرمان-ظهوری-ایران قادری(1344)

(22)حاتم طایی:فردین-پوری بنایی-همایون-هوشنگ سارنگ-ایران قادری-سپهرنیا(1345)

(23)جهان پهلوان:فردین- ظهوری-علی آزاد-(1345)

(24)گدایان تهران:فردین- ظهوری-بیک ایمانوردی-شهلا-تقی ظهوری-گوگوش-همایون-پوران- سپهرنیا-(1345)

(25)طوفان نوح:فردین-ناصر ملک مطیعی-ظهوری-(1346)

(26)چرخ وفلک:فردین-آذر شیوا-لیلا فروهر-(1346)

(27)شکوه جوانمردی:فردین-آرمان-فروزان- ظهوری-(1346)

(28)طوفان برفرازپترا:فردین-پوران(1347)

(29)سلطان قلبها:فردین-آذر شیوا-همایون-لیلا فروهر-(1347)

(30)مردانه بکش:فردین-همایون-(1347)

(31)خشم کولی:فردین-پوری بنایی-همایون-شهلا-(1347)

(32)نعره طوفان:فردین-علی آزاد-(1348)

(33)دنیای پرامید:فردین-ظهوری-شهلا-میری-(1348)

(34)قصر زرین:فردین-ملک مطیعی-آذر شیوا-کتایون-نادره-سپهرنیا(1348)

(35)بهشت دور نیست:فردین-اسدالله یکتا-فروزان-ظهوری-شیر اندامی-شهلا(1348)

(36)سکه ی شانس:فردین-ملک مطیعی-مرجان-ایران دفتری-جهانگیر فروهر-(1349)

(37)یاقوت سه چشم:فردین-اذر شیوا-میری-همایون(1349)

(38)مردی ازجنوب شهر:فردین-ظهوری-میری-جهانگیر فروهر-فروزان(1349)

(39)کوچه مردها:فردین-پوری بنایی-ایرج قادری-ایران قادری-(1349)

(40)همای سعادت:فردین-میری-کهنموئی-(1350)

(41)یک خوشگل وهزارمشکل:فردین-پوری بنایی-آرمان-میری-نادره(1350)

(42)بابا شمل:فردین-فروزان-همایون-بهمن مفید-نادره-ملک کطیعی-مرتضی احمدی(1350)

(43)مردان خشن:فردین-ارحام صدر-مشایخی(1350)

(44)میادگاه خشم:فردین-داوود رشیدی-ایرج قادری-بهزاد فراهانی(1350)

(45)جهنم+من:فردین-پوری بنایی-داوود رشیدی-شیر اندامی-کهنموئی(1351)

(46) جبار سر جوخه فراری:فردین-دلارام-ملوسک-(1352)

(47)قصه شب:فردین-بیک ایمانوردی-میری-ملوسک-کهنموئی-نادره-(1352)

(48)جوانمرد:فردین-مرجان-میری(1353)

(49)شکست ناپذیر:فردین-ویگن-گرجی-هنگامه-گیل(1353)

(50)ناجورها:فردین-بیک ایمانوردی-میری-علی آزاد-(1353)

(51)سلام برعشق:فردین-مرجان-(13539

(52)موظب کلات باش:فردین-شهناز تهرانی-گرجی-(1353)

(53)تعصب:فردین-شیر اندامی-گرجی-نادره-(1354)

(54)قرار بزرگ:فردین-فروزان-بیک ایمانوردی(1355)

(55)غزل:فردین-پوری بنایی-فرامرز قریبیان-(1355)

(56)برفرازآسمانها:فردین-شهناز-گرجی-(1358)

(57)برزخی ها:فردین-ملک مطیعی-ایرج قادری-محمد علی کشاورز(1361)

 

او مرد عشق بود ووفادار زندگی

آری برین مرد خدا می توان گریست

 

 


 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 0:30  توسط پسر بجنوردی  |